Artikel 1.
Huurder verklaart de voertuigen in goede staat te hebben ontvangen. Bij het ontvangen van de voertuigen krijgt u een instructie over de werking. Verhuurder wordt geacht de voertuigen in dezelfde staat terug te brengen. Dit houd in dat onze brandstof voertuigen af getankt met (E5) EURO 98 terug gebracht dienen te worden.

Artikel 2.
Huurder van de voertuigen dient een minimumleeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. E-choppers zijn geschikt voor 1 persoon de E-cruisers voor 1 persoon met (klein)kind, Scooters en E-scooters voor 2 personen.

Artikel 3.
De huurder dient zich gedurende de huurperiode altijd te houden aan de Nederlandse wetgeving en op Nederlands grondgebied te blijven. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met de voertuigen om te gaan en het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4.
De huurder dient vóór aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) betaald te
hebben. De borg bestaat uit een bedrag van € 100,- per Scooter of E-scooter en € 50,- per E-chopper.
Deze borg krijgt de huurder terug, als de voertuigen in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht worden.

Artikel 5.
Het huren van de voertuigen geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
Verhuurder accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Smartphone houder (indien aanwezig) die
op de voertuigen is gemonteerd, bij (val)schade is de huurder zelf verantwoordelijk voor geleden schade aan de
telefoon.

Artikel 6.
Voor schade aan derden zijn de voertuigen W.A. verzekerd. Dit betekent dat er bij schade aan derden ook een eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis is om onze voertuigen te herstellen van schade, dit bedrag komt geheel voor rekening van de huurder.

Artikel 7.

Bij schade aan de gehuurde E-chopper is de huurder aansprakelijk, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. In geval van schade aan het gehuurde voertuig is de huurder verplicht de verhuurder onmiddellijk telefonisch in te lichten en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van herstel, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. De geldende tarieven voor de meest voorkomende schadeposten (incl. arbeidskosten) kunt u opvragen bij de verhuurder.

Artikel 8.
Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen en is hij of zij ervoor verantwoordelijk dat de voertuigen altijd in het zicht staat en zal hij of zij er voor zorg dragen dat deze niet wordt gestolen.
Bij diefstal / vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de voertuigen.

Artikel 9.
Het in artikel 6 genoemde Eigen Risico van €1.000,- per gebeurtenis én de in artikel 8 genoemde dagwaarde van het voertuig bij diefstal/vermissing kunnen worden gereduceerd tot een maximum van €150,- door middel van het toevoegen van een Eigen Risicoverlaging voor €3,50 per voertuig. Dit is enkel mogelijk voor alle voertuigen binnen de huurperiode en dient vooraf, bij het plaatsen van de reservering, te worden aangegeven (bij telefonische reserveringen of reserveringen per mail) of aan de bestelling worden toegevoegd (bij online reserveringen).

Artikel 10.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan de E-chopper aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11.
De maximale afstand van de brandstof Scooters is 100 km / E-Scooters, E-Choppers, E-Cruisers en E-Bike max. 40 km. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Wanneer de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand, worden er ophaalkosten in rekening gebracht deze kosten worden in mindering gebracht van uw borg.

Artikel 12.
Bij het vroegtijdig terug inleveren van het voertuig, vindt geen restitutie van (een deel van) de huursom plaats. Bij het onaangekondigd en/of zonder toestemming van de verhuurder te laat terug inleveren van het voertuig, wordt er €10,- per voertuig per half uur in rekening gebracht, welke direct dient te worden voldaan.

Artikel 13.
De huurder zal als een goede beheerder met de hem of haar verhuurde voertuigen omgaan en deze volgens de bestemming gebruiken. Verhuurder is altijd gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling van de borg.

Download hier onze algemene voorwaarden